L.S. ir St. žemaitukų eržilų važiavimas kinkiniais (bandymai pagal darbingumą)


Galerija