Meistras, žirgų užkalbėtojas ir mylėtojas, Ramūnas Kliokys ir jo auginami žirgai, skina ne vieną pergalę žirgų varžybose. Tradicinėse tarptautinėse arimo arkliais varžybose, Veisiejuose, laimėjo dvi pirmąsias vietas – arimo vienkinkiais ir dvikinkiais plūgais. Ramūno pasiekimais žavisi ne vienas jo kolega ir bendramintis mylintis žirgus. Yra manančių, kad pergalių jam padeda siekti iš Vokietijos, žirgų parodos, parsivežtas slaptas draugas :) bet kaip yra iš tiesų, žino tik pats Ramūnas! Sveikiname, Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos narį, Ramūną Kliokį, aktyviai dalyvaujant ir skinant pergales tarptautinėse arimo arkliais varžybose!

Lietuvos Sunkiųjų Arklių Veislės Augintojų Asociacija

Asociacija vienija Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų arklių augintojus. įkurta 1997-08-04, asociacijos prezidentas, Vigantas Indrašius, asociacijos administratorius Aurelija Aksomaitytė

Tikslai ir uždaviniai:

1. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus Valstybės institucijose ir kitose organizacijose.

2. Koordinuoti narių veiklą, sprendžiant arklininkystės vystymo programas ir planus.

3. Vykdyti arklių selekciją, tvarkyti veislinių arklių registraciją, jų kilmės dokumentų išdavimą, platinti įvairius leidinius arklių veislininkystės klausimais

4. Rengti seminarus, konferencijas, muges parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais.

5. Organizuoti Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo, mokymą, stažuotes šalyje ir užsienyje.

6. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti jų nare

7. Dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jų narių veiklą.

Naujausi skelbimai