2021-05-08 Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislių eržilų važiavimas kinkiniais Gaižiūnų k.

2021-05-06 Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislių eržilų eksterjero vertinimas zonose

2021-04-28 Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

2021-04-22 Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislių kumelių eksterjero vertinimas

2021-04-14 LS kumelių vertinimas UAB Lietuvos žirgynas

Renginių planas 2021 m.

2021-03-23 Valdybos narių susirinkimo protokolas

dėl įgaliojimų viršijimo

2020-10-21 valdybos posėdžio protokolas

Gabenimo reikalavimai ES