Kelionė į Vokietiją. PfedeStark 2017. rugpjūčio 26-27 d. Sunkiųjų arklių darbingumo parodomosios varžybos, 

Kelionę organizuoja Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija. Išvykstame 2017-08-24 vakare. Grįžtame 2017-08-28 vakare. Asociacijos nariams kelionės išlaidos autobusu kompensuojamos. 2 nakvynių kaina viešbutyje su pusryčiais ~120 EUR. Bilietų kaina į renginį, 2 dienoms iki 24 EUR. Renginys vyks Vokietijos mieste Dörentrup. Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia: http://www.pferdestark.de/2013/English/Frame%20eng...

Prašome registruotis iki rugpjūčio 1d. elktroniniu paštu vigantas.indrasius@gmail.com arba telefonu +37065072862 ar +37067814090


DĖL SAVININKO IR LAIKYTOJO PASIKEITIMO

Vadovaujantis 2015m. vasario 17d. Europos komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/262, kuriuo pagal tarybos direktyvas 90/427/EBB ir 2009/156/EB nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas) (OL 2015 L 59, p. 1), 28 straipsniu ir ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 "Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo", 68 punktu, dėl kilmės knygoje registruoto arklinių šeimos gyvūno ženklinimo ir registravimo savininkas turi kreiptis į asociaciją. Vadovaujantis Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 13 punktu, pasikeitus arklinių šeimos gyvūno savininkui ar laikytojui apie arklinių šeimos gyvūno savininko ar laikytojo pasikeitimą turi būti pranešama numatyta tvarka asociacijai.

PROCEDŪRA:

Arklio pasą (originalą), užpildytą sertifikato šaknelę ir/arba GŽ-2 formą (ją galite rasti čia - http://www.vic.lt/?mid=274 ) siųsti registruotu laišku, adresu: Gaižiūnų g. 27, Gaižiūnų k. Biržų r. LT-41330; Paslauga kainuoja 20 EUR., kuriuos reikia pervesti į Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos sąskaitą LT75 4010 0425 0184 6021


Informuojame, kad keičiasi renginio vieta ir data:

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių vertinimo renginys pas Mindaugą Eizintą, Aukštelkės k. Šiaulių r. sav. turėjęs įvykti 2019 m. gegužės 25 dieną, nukeliamas pas Mindaugą Kėvalą, Graižbūdės g. 1, Graižbūdės k., Veiverių sen., Prienų r. sav., kuris vyks 2019 m. liepos 13 d.