2019-02-23 R.Strazdienė, R.Sušinskas Alytaus r.

2019-02-15 R.Miselis Kelmės r., Radviliškio r.

Asociacijos įstatai

Stambiųjų žemaitukų vertinimo taisyklės (naujos)

Lietuvos sunkiųjų vertinimo taisyklės (naujos)

Stambiųjų žemaitukų veisimo programa 2018 m.

Lietuvos sunkiųjų arklių veisimo programa 2018 m.

2019-02-09 P. Simutis Pažėrų k. Kauno r.,

2019-01-26 T.Voronovič, P.Vasiljev, Vilniaus r.

2019 m. valdybos susirinkimo protokolas