Valdybos narių susirinkimo protokolas

2018-06-19 R.Strazdiene, V.Dambauskas, Alytaus r.

2018-06-02 LS eržilų darbingumo bandymai varžybos

2018-06-02 eržilų licenzijavimas Niūronys, Anykščių r.

2018-05-18, J.Pieviškis, Štadvilų k. Zarasų r.,

2018-04-07, LS eržilų darbingumo bandymai, Širvintos

2018-04-28 S.Kurkulionis, Mamavys, Trakų r.,

2018-04-14 A.Ramonas, Lingėnų k. Telšių r.,

2018-03-07 V.Jurgutis Puškorių k. Plungės r.sav.

2018-03-29 Valdybos posėdžio protokolas