Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislių eržilų važiavimas kinkiniais

Vigantas Indrašius

Galerija