Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislių eržilų važiavimas kinkiniais

Rimos Strazdienės ūkis

Galerija