Lietuvos sunkiųjų ir Stambiųjų žemaitukų veislės eržilų važiavimas kinkiniais


Galerija